De Estische Vereniging Historische schepen organiseert een avontuurlijke tocht met oude boten. Maak kennis met de geschiedenis en de pittorekse natuur van Estland!


Voor iedereen die geļnteresseerd is in historische schepen en van de natuur houdt is het projekt Estland: natuur en historische schepen een uitstekende mogelijkheid een spannende reis te maken. Maak een tocht met diverse scheepstypes die in vroeger tijden in de kust- en binnenwateren van Estland in gebruik zijn geweest, geniet van de prachtige rivieren van het land, maak kennis met de oude scheepsbouw- en visserijtradities aan de oevers van het Peipsi- en het Võrtsmeer en breng een bezoek aan de kust van de Finse Golf en de Oostzee met hun vele inhammen en eilanden. Leer een gedeelte van Estland kennen dat buiten de geijkte toeristische routes ligt. U krijgt informatie over de verschillende soorten schepen die van oudsher in Estland gebruikt werden en kunt zelf deelnemen aan workshops waar deze gebouwd worden, u maakt kennis met de bijzondere cultuur van de Russisch-orthodoxe dorpjes aan het Peipsimeer en u brengt een bezoek aan de gebieden in het westen van Estland waar ooit de zogenaamde Kustzweden woonden.


Aan dit projekt nemen zes organisaties deel, die ieder ijveren voor het bewaren van een bepaald historisch scheeptype en die samen proberen de tradities van Estland op dit gebied in stand te houden. Verder bieden ze iedereen die geļnteresseerd is in historische schepen en in natuur een veelzijdig pakket van interessante belevenissen aan.


Met een boot uit de Hanzetijd over de rivier de Emajõgi

De lodi is een boot die al in de veertiende eeuw op het Peipsimeer gebruikt werd. Van de Hanzetijd tot de Tweede Wereldoorlog werden met deze boot handelsreizen ondernomen over het Peipsimeer en over de rivier de Emajõgi tot aan het Võrtsmeer. Bootbouwers van de Emajõgi Lodi-Vereniging voltooiden in 2005 de bouw van een historische lodi. Deze boot, met een romp van aan elkaar genagelde planken, is breed voor zijn lengte van 12 meter. De lodi zal het komende seizoen worden gebruikt om tochten langs de oude handelsroutes te maken.


Vanuit Tartu kan de kapitein kan met zijn bemanning (tot 30 man) naar het oosten of het westen varen. Aan de oevers van het Peipsimeer kan kennis gemaakt worden met de cultuur van bijzondere volksgroepen zoals de Russische oudgelovigen, of de Seto’s die aan het zuidwestelijke uiteinde van het meer wonen. In Suursoo, een beschermd natuurgebied waar de rivier de Emajõgi in het Peipsimeer uitmondt, kan men heerlijk tot rust komen. Aan het Võrtsmeer ligt het natuurgebied Alam-Pedja, waar het Natuurfonds van Estland werkkampen voor vrijwilligers organiseert. In de oude Hanzestad Tartu kan men onder begeleiding van een gids nader kennis maken met oude kerken, de ruļnes van de stadsmuren, en diverse musea. Even buiten de stad is de Emajõgi Lodi-Werkplaats, waar bezoekers oude ambachten kunnen zien (en uitproberen!) die met de scheepsbouw verbonden zijn: touwdraaien, het buigen van planken, en smeden. Hier kan men ook zien hoe de volgende Peipsi-lodi wordt gebouwd.


Met een traditioneel zeilschip over het Võrtsmeer

De kale is een zeilschip dat lange tijd op het Võrtsmeer door vissers gebruikt werd. Vooral in de jaren dertig tot en met zeventig van de twintigste eeuw was dit schip populair, niet alleen als vissersboot maar ook als pleziervaartuig. Nu is er van deze sierlijke schepen nog maar één over, de twaalf meter lange “Paula”. Dit schip, dat plaats biedt aan 25 mensen, werd in de zomer van 2005 voltooid onder leiding van de plaatselijke scheepsbouwmeester Väino Leiaru. Met dit schip kunnen nu educatieve en toeristische tochten worden gemaakt langs de interessantste plaatsen aan het Võrtsmeer.


De vissers die hier’s morgens vroeg uitvaren nemen graag gasten mee. Hier kan men informatie krijgen over de traditionele visvangst met sleepnetten, een vorm van vissen die nu verboden is, en kan men genieten van versgevangen, op een houtvuur geroosterde vis. De kapitein van de “Paula” brengt passagiers ook graag naar het Insituut voor Limnologie of het Võrtsmeer-Museum. Ook kan een bezoek worden gebracht aan het in het Võrtsmeer gelegen eiland Tondisaar of aan een van de vissersdorpjes, waar men kan zien hoe hier traditioneel vissersboten gebouwd worden.


Met de kano over de rivieren van Soomaa

Van een uitgeholde boomstam gemaakte kano’s zijn misschien wel de oudste soort boot die er bestaat. Al in de steentijd werden op diverse rivieren in Estland kano’s gebruikt. Het bekendste model is de haabjas, een van espehout gemaakte kano. Het natuurgebied Soomaa is een moerassig gebied aan de rivier de Pärnu (vlakbij de stad met dezelfde naam, in het zuidwesten van Estland). De overstromingen die hier ieder jaar in het voorjaar plaatsvinden worden wel het vijfde jaargetijde genoemd. Hier wordt de oude traditie in ere gehouden: de haabjas wordt nog altijd gebouwd en gebruikt. De pittoreske rivieren van Soomaa nodigen uit tot het maken van korte of langere kanotochten. Bezoekers kunnen genieten van de natuur, die hier in zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven is, of deelnemen aan workshops haabjas-bouwen. En na een vermoeiende dag kunnen de natuurvrienden de rooksauna uitproberen en in blokhutten overnachten.


Met een zweedse jol naar Hiiumaa en Saaremaa

De zogenaamde Kustzweden, die vanaf de dertiende eeuw tot het jaar 1944 aan de westkust van Estland en op de eilanden woonden, gebruikten voor de kustvaart een klein zeilschip, een slank soort jol. De inwoners van het eiland Ruhnu (Runö) gebruikten dit soort scheepjes in de periode 1860–1920 voornamelijk voor de zeehondenjacht en de handelsvaart. De enige bewaard gebleven tweemastige jol is te vinden in de haven van Haapsalu, een stad die bekend is om de ruļnes van de bisschopsvesting, waar het volgens de legende spookt. Hier kunnen gasten samen met de bemanning van het schip een avontuurlijke reis ondernemen over de zeestraat tussen de westkust van Estland en de eilanden. Op deze reis kan een bezoek worden gebracht aan de gebieden waar vroeger de Kustzweden woorden, en overal kan worden genoten van schitterende vergezichten en een unieke natuur. Het Museum van de Kustzweden in Haapsalu biedt een overzicht van de geschiedenis van de Kustzweden; ook over de zeiljol van deze streken is informatie te vinden.


Een bezoek aan het grootste motorzeilschip van Estland

De driemaster “Ernst Jaakson” is 35 meter lang en 8 meter breed. Daarmee is dit handelsschip een van de grootste in zijn soort in de Baltische landen. Dit zeilschip werd in 1937-1939 gebouwd en was net voor de Tweede Wereldoorlog klaar. De eerste jaren was het schip buiten de grenzen van Estland in gebruik. Nu, ruim een halve eeuw later, is deze reus naar de haven van Sõru op Hiiumaa gebracht, naar de enige werf in Estland waar houten schepen worden gerestaureerd. Bezoekers kunnen de restauratiewerkzaamheden op de voet volgen en de scheepsbouwers ook vragen stellen. Liefhebbers van oude schepen vinden in het Zeemuseum van Sõru veel interessants, en de prachtige natuur van het eiland Hiiumaa heeft voor elk wat wils.


Op zeeroverstocht op de Oostzee met de “iris”

De tweemaster “Iris” is 30 meter lang en heeft een waterverplaatsing van 122 ton. Deze galjas is het oudste en grootste bewaard gebleven zeilschip in Estland. Dit handelsschip, dat een houten romp heeft, werd in 1945 gebouwd om hout te transporteren op de Oostzee. Dit kleurrijke zeilschip bevaart nu de Oostzee van Finland tot Denemarken. Het schip kan tot 36 passagiers aan boord nemen voor dagtochten of langere reizen. Een geliefd reisdoel zijn de Estische eilanden met hun unieke natuur, maar ook de Ålandseilanden in Finland en het Zweedse eilandGotland kunnen worden bezocht.