Eesti Vanalaevandusturismi Projekt pakub atraktiivseid seiklemisvõimalusi vanalaevandusest ning loodusturismist huvitatud inimestele. Erinevatest ajastutest pärit traditsioonilised Eesti ranna- ning siseveekogude veesõidukid viivad teid looduskaunitele Eestimaa jõgedele, mööda pikaajaliste paadiehitus- ning kalastustraditsioonidega Peipsi ja Võrtsu rannikut ning Väinamere ja Läänemere pisikestele saartele. Tule ja tutvu Eestiga, mis jääb tavapärastest turismimarsruutidest väljapoole – saa rohkem teada meie vanalaevanduspärandi kohta, võta osa laevaehitus seminaridest ja vabatahtlikest talgulaagritest, ning tutvu kohaliku elu-oluga Peipsi vanausuliste küladest kuni rannarootslaste vanade asualadeni Läänemere saartele ja rannikul.

Eesti Vanalaevandusturismi Projekt on valminud kuue organisatsiooni koostööl, millest igaüks loodud erineva laevatüübi säilimise ning edendamise jaoks, kuid mis teevad kõik ühiselt koostööd, et pakkuda vanalaevandus- ning loodushuvilisele võimalikult kirevat turismiprogrammi ning seista ühiselt Eesti vanalaevanduspärandi säilimise eest.